Välkommen till Kurs i handtuftning i min Atelje i Steninge

Är ni 4 deltagare som vill gå ihop kan ni önska andra tider.

Självklart är vi vaccinerade mot covid 19


NU ÄR HÖSTENS KURSER SLUT. FÖR VÅREN OCH SOMMAREN KAN UPPLÄGGET KOMMA ATT BLI ANNORLUNDA.
ANMÄL DIG TILL MIN INTRESSELISTA SÅ FÅR DU FÖRTUR.

TUFTKURSER FÖR SÅVÄL HELT NYBÖRJARE SOM FORTSÄTTNINGSKURSER, 
ENDAGARS OCH FLERDAGARS KURSER
WORKSHOPS I PUNCH NEDDLE
 

Bilder från kurserna